San Grafik, 71 yaşında. Kırk yılı aşkın zamanımı San Grafik'le, San Grafik'te geçirmişim... Türkiye'de etkili sanat, sanayileşme, ticaret, markalaşma süreçlerinin kritik noktalarında, San Grafik izlerini bulabilirsiniz. Marka & Logo Tasarımcısı, Grafik Tasarımcı, Endüstriyel Tasarımcı, Mimari ve Grafik Özgün Süsleme Tasarımcısı... olarak bir ekolün sahibidir San Grafik. Kimi zaman, ulusal ve uluslararası festivallerin, bienallerin, fuar ve sergilerin organizasyon paydaşı, kimi zaman, önemli kurumların, vakıfların, ürünlerin marka danışmanıdır.

71'inci Yılımız'da Kurucumuz ve Sanat Yönetmenimiz, Ustamız, Aziz Dostum ve Ağabeyim,Mengü Ertel'i şükranla anıyorum.

Deniz Özsezen

Türkiye, Marka Ajansı ve Müzesi kurabilir mi?

USTA sanatçı rahmetli Mengü Ertel’in 1953’te kurduğu, bu yıl 60’ıncı yılını kutlayan Türkiye’deki birçok marka ve kurumun logosunda imzası bulunan San Grafik’in patronu Deniz Özsezen, 2 yıl önce elinde bir dosyayla gazeteye uğradı:

- Ulusal Marka Ajansı (UMA) ve Müzesi (Hall Of Brands)
Ben dosyayı incelerken önce San Grafik’in portföyünü anımsattı:
- San Grafik,  İSO, Turkcell, İKSV, SPK, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Türkiye’nin en geniş marka tasarımı portföyüne sahip. Bu deneyimle neler yapabileceğimizi düşünürken bir Ulusal Marka Ajansı’na ihtiyaç olduğu kanısına vardım.
Bu yönde ilk adımları attığını da vurguladı:
- Dosyayı öncelikle Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) ve İstanbul Sanayi Odası’na (İSO) sunduk. Her iki kurum da önerimizle yakından ilgilendi. Kurumsal desteklerini yazılı bildirdi.
UMA’nın amaç ve misyonunu özetledi: 
- Türkiye’nin sanayi, ticaret, teknoloji, hizmet gibi alanlardaki markalarının süreçlerini kapsayan bilgileri toplamak. Contemporary Art uygulamalarıyla markalaşma macerasını sanatsal ortamlara taşıyarak Marka Müzesi oluşturmak. Türkiye’nin uluslararası plandaki girişimlerine evrensel ölçekte ve derinlikte vizyon kazandırmak.  
Deniz Özsezen 
UMA’nın olası paydaşlarını sıraladı:
- İlgili bakanlıklar, Başbakanlık Yatırım Ajansı, TPE, TOBB, İSO, İTO, TİM, TÜSİAD, TUSKON, TİSK, İMKB, SPK, üniversiteler, medya kuruluşları, markalar, işletmeler.
İlk aşamada konuyu yazmamı istemedi:
- Önceliğimiz olayı öneriden projeye taşıyabilmek.
San Grafik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ülkem Özsezen’le birlikte başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün olmak üzere, bir dizi görüşme trafiğine girişti. TOBB, TİM, İSO, Başbakanlık Yatırım Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, kendi adını verdiği sanayi müzesinin kurucusu Rahmi Koç projeye desteğini yazılı bildirdi. Projeyi destek sağlama hedefiyle Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen’le de paylaştı. 
Her görüşme sonrası heyecanı arttı:
- Görüştüğümüz kurumlar uzun sayılacak zaman ayırıyor. Ulusal Marka Ajansı ve Müzesi’ne çok sıcak yaklaşıyor, sahiplenmek istiyor. Ancak, bir türlü işi hızlandıracak noktaya gelemiyoruz.
Birkaç ay önce konuyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da anlatmayı yeğledi. Kılıçdaroğlu, projeyi anında sahiplendi:
- Hemen UMA’nın kuruluşunu öngören bir yasa teklifi hazırlarız.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak ile İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, 4 Temmuz 2013’te TBMM Başkanlığı’na başvurdu:
- Marka Müzesi Kurulması ve Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Kanun Teklifimiz.
Meclis, CHP’nin UMA’nın kurulmasını sağlayacak kanun teklifini yeni dönemde gündemine alır mı?
Sanayi Bakanı Nihat Ergün de sıcak baktığına göre UMA’nın kurulmasına kapı açılabilir mi?
Ekonomi Bakanlığı bünyesinde yürütülen marka destek programı “Turquality”, bu işe temel oluşturamaz mı?

CHP: Ulusal Marka Ajansı’na ihtiyaç var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak ile İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu yasa teklifinin gerekçesinde şu noktaların altı çizildi:
-Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat stratejisinin, yüksek katma değerli mal-hizmet üretiminde uzmanlaşma, bilgi toplumuna dönüşme perspektifinde oluşturulup uygulanması büyük önem arz ediyor. Üretim ve ihracatta teknoloji yoğunluğu ile Ar-Ge ve inovasyon (yenilikçilik) faaliyetlerinin artırılması, uluslararası rekabet gücüne sahip, marka değeri yüksek ürünlerin ortaya konulması gerekiyor.
-Markalaşma, Türkiye ekonomisi açısından önem taşıyor. Üretim ve ihracat yapısının dönüştürülmesi, markalaşma sürecinin hızlandırılması, buna ilişkin yeterli altyapı ve yüksek standartların oluşturulması, markalaşmada ulusal firmalarımıza yeterli desteğin sağlanması için bu konuyla görevli bir “kurum”un oluşturulmasına ihtiyaç var. Bu çerçevede “Ulusal Marka Ajansı” kurulmalı.
-Ekonomimizin gelişmesinde rolü olan markaların sanatsal ortamlara taşınarak sunulması, ülkemizin tanıtımına, marka bilincinin artırılmasına katkı sağlar. Markaların süreçleriyle birlikte sunulması, tüm sektörlerde ulaşılan noktayı ortaya koyar. Bu çerçevede “Marka Müzesi” oluşturulmalı.
 
Ajans Ankara’da, müze İstanbul’da olacak

CHP’nin Marka Ajansı ve Müzesi kurulmasını öngören yasa teklifi, iki bakanlığı doğrudan ilgilendirecek:
-Madde 1: Türkiye’nin marka macerasının sanatsal ortamlara taşınması, marka bilincinin artırılması ve uluslararası alanda güçlü markaların yaratılması hedefine katkı sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak merkezi İstanbul’da bulunan “Marka Müzesi”kurulmuştur.
-Madde 2 (Ek 1-2): Merkezi Ankara’da bulunan “Ulusal Marka Ajansı” kurulmuştur. Teşkilat, çalışma, görev, yetki ve sorumluluklarla ilgili hususlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Vahap Munyar, Hürriyet Gazetesi